O nas

Firma DK Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Dążymy do świadczenia usług zaspokajających potrzeby i oczekiwania właścicieli. Stawiamy sobie za priorytet Państwa zadowolenie będące gwarancją długotrwałej współpracy. Działalność na rzecz Wspólnot i ich członków oparta jest na ustawie o własności lokali oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. W naszej działalności kierujemy się standardami zawodowymi zarządcy nieruchomości. Jesteśmy otwarci na zgłaszane problemy i uwagi.

Firma, której zlecone zostanie zarządzanie nieruchomością, zapewnia pełną opiekę nad powierzonym jej budynkiem. Może to być zarówno budynek mieszkalny (prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice), jak również różnej wielkości biurowce.

Jaki jest zakres obowiązków zarządcy nieruchomości?
Jego zadaniem jest kompleksowa obsługa obiektu, która obejmuje m.in.:
prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej,
zlecanie prac remontowych i konserwacyjnych,
zlecanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji,
bieżąca obsługa techniczna budynku,
utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym także odśnieżanie,
negocjowaniem warunków oraz zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innymi firmami zewnętrznymi, np. firmą sprzątającą,
prowadzenie księgowości,obsługa należności finansowych,
uczestnictwo w eksmisjach,
reprezentowanie właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej.

Poza tym firma, której powierzamy zarządzanie nieruchomością może zająć się:
doradztwem na etapie zakupu lub sprzedaży obiektu,
komercjalizacją budynku,rejestracją w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym,
założeniem konta bankowego,
przygotowaniem budżetu.

Powierzenie powyższych czynności profesjonalnej firmie to pewność, że nasz budynek jest w dobrych rękach.